Communicatie

Goed communiceren met je medemens staat of valt met oprechte belangstelling, aandachtig luisteren, informatie ophalen. Pas daarná begin je – idealiter – te reageren, praten, schrijven, zenden. En wel zodanig dat de ander je verhaal begrijpt: dat moet helder zijn, beknopt, waar mogelijk dan wel nodig inlevend, speels of juist heel zakelijk. De complexiteit van de over te brengen materie, de grootte en de aard van de doelgroep, het moment van communiceren, het gehanteerde medium, tussentijdse feedback van ontvangers: veel factoren beïnvloeden het eindresultaat. Of zouden dat moeten doen. Zo’n totaalpakket voor goede communicatie kan ik inmiddels bieden. Ook omdat ik zelf vaak met mijn voeten ‘in de klei’ heb gestaan en nog steeds sta. Dit onder meer als oprichter, medeaanstuurder en programmamaker van FlexBieb IJburg, een cultureel en debatpodium midden in een Amsterdamse woonwijk, voor en door bewoners, met als motto: ‘Ont-moeten, delen, versterken’. Een plek waarover schrijver Arnon Grunberg zei (hij was er in 2014 te gast): ‘De FlexBieb is het centrum van de liefde.’

 • communicatieadvies
 • woordvoering / persvoorlichting
 • schrijftrainingen
 • bewonersparticipatie
 • nieuwsbrieven
 • publiciteit (persberichten, onderhoud websites, sociale media enz.)
 • organisatie evenementen
 • kennis van Photoshop / Indesign enz.
 • fotografie / video (professionele apparatuur en software aanwezig)

VOORBEELDEN

 • schrijftrainingen voor adviseurs van o.a. Andersson Elffers Felix en Seinpost
 • rapporten over cultuurbeleid in het buitenland voor de directie Kunsten van het ministerie van OCW
 • rapport over fietsbruggen over het IJ voor de gemeente Amsterdam
 • adviesrapporten over een opleiding niet-westerse kunst faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving resp. een oriëntatiejaar Algemene Kunstzinnige Vorming, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
 • oprichting en medeaansturing van FlexBieb IJburg, van 2013 tot nu, in nauwe samenwerking met het stichtingsbestuur, tientallen vrijwilligers, stadsdeel Amsterdam-Oost, de Openbare Bibliotheek Amsterdam, welzijnsorganisaties, woningcorporaties enz.
 • organisatie van tientallen optredens van schrijvers, wetenschappers, politici e.a., verkiezings- en andere debatten enz. Zie o.a. flexbieb.nl/terugblik. Verder de organisatie van festivals en concerten, internationale tournees, cd- en tv-opnames met en van professtionele muziekgroepen, waaronder het Nederlands Blazers Ensemble. Plus de publiciteit voor dat alles (laatste tien jaar incl. sociale media)
 • lidmaatschap Raad van Inspiratie van ScoliX, jarenlang: interim, search en consult voor het onderwijs
 • publiciteit voor diverse culturele en andere organisaties, inclusief websiteonderhoud en sociale media. Zie hier voor een voorbeeld van laatstgenoemde
 • imagocampagne ‘Op IJburg is alles om de hoek’
 • columns, nieuwsitems en boekteksten over een gezonde leefstijl in o.a. Trouw, het Algemeen Dagblad en voor Fontaine Uitgevers
 • professioneel beeldmateriaal (foto en video) voor diverse organisaties, zoals FlexBieb IJburg, Jeugdtheaterschool TIJ en verzekeraar ONVZ
 • vijf jaar lidmaatschap deelraad Amsterdam-Noord: commissie Leefbaarheid, oprichting adviescommissie Kunst & cultuur, het schrijven van verkiezingsprogramma’s enz.

‘Bij Joris merk je direct dat hij goed kan luisteren (waar vind je dat nog?). Hij heeft er zijn vak van gemaakt snel en betrouwbaar informatie te vergaren en te verwerken. Het is prettig werken met Joris: hij is een vakman, houdt zich aan zijn deadlines & afspraken en heeft een even brede als oprechte interesse.’

Marcel Bos, oprichter en mede-eigenaar onderwijsadviesbureau ScoliX

‘Met weinig mensen is het zo prettig werken als met Joris. In de jaren dat we samen in de fractie hebben gezeten, heb ik hem leren kennen als een rustige, creatieve en verstandige man. Geïnteresseerd in de ontwikkeling van Amsterdam-Noord en de mensen die er wonen. Joris noemde het te ontwikkelen Noorderpark als eerste een “groene ontmoetingsruimte”. Hij schreef een waardevolle notitie “Bruggen over het IJ” en is tevens een begenadigd vertaler en schrijver.’

Wim Molenaar, welzijnswerker en voormalig fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam-Noord

‘Tijdens mijn stage was Joris mijn begeleider. Ik heb onwijs fijn met hem samen kunnen werken. Als inventief, sociaal, communicatief sterk en vooral erg creatief mens heb ik veel van Joris kunnen leren op het gebied van projectmanagement, het runnen van een bedrijf en het opzetten van een netwerk.’

Roos Bernson, nu projectleider Stadspasvoorzieningen Amsterdam